Πολιτική Απορρήτου

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen
Germany

+49 (0)2171 703-0
email

Διευθυντής: Christian Stange, Jörg Ennen
Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου: Sebastian Despineux

Έδρα εταιρείας: Leverkusen
Καταχώρηση εμπορικού μητρώου: Amtsgericht Köln HRB 65548

Πνευματικά δικαιώματα

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, οι κινούμενες εικόνες και τα βίντεο καθώς και η διάταξή αυτών στον δικτυακό τόπο της Mintex προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Επισημαίνουμε ότι απαγορεύεται η αντιγραφή, η δημοσίευση ή η κοινοποίηση σε τρίτους του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου για εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε αναδημοσίευση χρήζει της έγγραφης συγκατάθεσης της εταιρείας TMD Friction Services GmbH. Επιπλέον, απαγορεύεται η τροποποίηση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο προστατεύονται βάσει του δικαίου εμπορικών σημάτων. Επισημαίνεται ρητά ότι τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου προστατεύονται από το νόμο. Από τον παρόντα δικτυακό τόπο δεν χορηγείται άδεια για τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας της TMD Friction ή τυχόν τρίτων.

Ευθύνη

Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε με μεγάλη επιμέλεια. Για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό χώρο δεν μπορεί να αναληφθεί, ωστόσο, καμία εγγύηση. Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους μας για ζημίες οποιουδήποτε είδους σχετίζονται με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, εφόσον δεν οφείλονται σε δική μας πρόθεση ή βαριά αμέλεια. Ειδικότερα, δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών συνδέσμων. Για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων ευθύνεται αποκλειστικά ο χειριστής τους.