Τεκμηρίωση επισκευής δισκόφρενων

Τεκμηρίωση επισκευής δισκόφρενων

Γραμμή σέρβις Mintex

Γραμμή σέρβις Mintex… Η απευθείας σύνδεσή σας με τον κατασκευαστή!
Στο τηλέφωνο +49 (0)2171 703 2397 απαντάμε κατά τις εργάσιμες ημέρες σε ερωτήσεις σας σχετικά με το προϊόν και την τεχνολογία. Ενδιαφερόμαστε επίσης για συμβουλές και υποδείξεις από την πρακτική εμπειρία σας.

Γραμμή σέρβις Mintex

Γραμμή σέρβις Mintex… Η απευθείας σύνδεσή σας με τον κατασκευαστή!
Στο τηλέφωνο +49 (0)2171 703 2397 απαντάμε κατά τις εργάσιμες ημέρες σε ερωτήσεις σας σχετικά με το προϊόν και την τεχνολογία. Ενδιαφερόμαστε επίσης για συμβουλές και υποδείξεις από την πρακτική εμπειρία σας.

Βασική προϋπόθεση για κάθε επισκευή:

Ο καθαρισμός όλων των εξαρτημάτων, καθώς και η μετέπειτα λίπανση στα αναγκαία σημεία στην περιοχή των οδηγών για το τακάκι ή τα σημεία έδρασης για τις σιαγόνες φρένων με μια πάστα μη αγώγιμη, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες, απαλλαγμένη από στερεά συστατικά (χωρίς μέταλλα) και κατάλληλη για οχήματα με ABS (Mintex CERA TEC®).

Μη χρησιμοποιείτε πάστα χαλκού!

Όλα τα εξαρτήματα που κρίνεται ότι δεν είναι εντάξει θα πρέπει να αντικαθίστανται με αυστηρή τήρηση των οδηγιών των κατασκευαστών του οχήματος, του συστήματος και των φρένων.

Η τήρηση των υποδείξεων βοηθάει στην αποφυγή τεχνικών προβλημάτων και παραπόνων.

1. Έναρξη της επισκευής φρένων

Οι δίσκοι φρένων ή/και τα φερμουίτ φρένων έχουν φτάσει στο όριο φθοράς τους. Πριν από την έναρξη της επισκευής φρένων πρέπει να εξεταστούν όλα τα σχετικά εξαρτήματα του άξονα και του υδραυλικού συστήματος.

Τα ελαττωματικά εξαρτήματα πρέπει υποχρεωτικά να αντικατασταθούν.

2. Αφαίρεση σκουριάς από την επιφάνεια επαφής και την πλήμνη

Μετά την αποσυναρμολόγηση του παλιού δίσκου φρένου, η επιφάνεια επαφής καθώς και η στεφάνη της πλήμνης πρέπει να καθαριστούν με κατάλληλα εργαλεία (π.χ. μεταλλική βούρτσα, σμυριδόχαρτο, συρμάτινη βούρτσα).

Προσοχή: Η στεφάνη πλήμνης είναι ευαίσθητη. Προσέξτε μην προκαλέσετε φθορά!

Η στεφάνη πλήμνης είναι ευαίσθητη. Προσέξτε μην προκαλέσετε φθορά!

3. Καθαρισμός της επιφάνεια επαφής και της πλήμνης

Καθαρίστε τη μεταλλική γυμνή επιφάνεια επαφής (από την οποία έχει αφαιρεθεί η σκουριά) με καθαριστικό φρένων (της Mintex).

Συνιστάται ο έλεγχος της καθαρισμένης πλήμνης με κατάλληλο εργαλείο μέτρησης (μετρητικό ρολόι με τρίποδο) για τυχόν αποκλίσεις της διαδρομής του άξονα.

4. Αφαίρεση σκουριάς από τα κανάλια-οδηγούς και τον φορέα βάσης

Καθαρίστε τα κανάλια-οδηγούς του αποσυναρμολογημένου φορέα βάσης χρησιμοποιώντας, ανάλογα με την κατασκευή, μεταλλική βούρτσα ή ράσπα ειδική για τη βάση.

Προσοχή: Ο φορέας βάσης είναι ευαίσθητος. Προσέξτε μην προκαλέσετε φθορά!

Ελέγξτε οπτικά τον φορέα για τυχόν ζημιές.

5. Λίπανση των επιφανειών-οδηγών και του φορέα βάσης

Λιπάνετε τις καθαρισμένες επιφάνειες-οδηγούς στον φορέα βάσης με ένα προϊόν μη αγώγιμο, ανθεκτικό στη θερμότητα, χωρίς στερεά (μεταλλικά) συστατικά.

Μην χρησιμοποιείτε πάστα χαλκού!

Τα ελαττωματικά εξαρτήματα πρέπει υποχρεωτικά να αντικατασταθούν.

6. Στερέωση του δίσκου φρένου

Τοποθετήστε τον νέο δίσκο φρένου στην πλήμνη του τροχού και – ανάλογα με τον τύπο κατασκευής και το σύστημα – στερεώστε τον με κοχλίες συγκράτησης. Συνιστάται η μέτρηση των νέων δίσκων φρένων στο όχημα με τη χρήση μετρητικού ρολογιού, περίπου 15 mm κάτω από τη μέγιστη δυνατή ακτίνα, για τυχόν στρεβλότητα. Ιδανικά, αυτή η μέτρηση διενεργείται με τροχό τοποθετημένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

7. Επαναφορά του εμβόλου φρένου

Η επαναφορά του εμβόλου φρένου θα πρέπει βασικά να γίνεται με κατάλληλα εργαλεία επαναφοράς για την αποφυγή στρέβλωσης ή συστροφής του εμβόλου. Εδώ θα πρέπει να προσέξετε τις διάφορες εκδόσεις της βάσης και των συστημάτων πέδησης, καθώς και τις συγκεκριμένες προδιαγραφές του κατασκευαστή και τα ειδικά εργαλεία που απαιτούνται.

8. Λίπανση των σημείων επαφής

Η χρήση μόνιμου λιπαντικού χωρίς μεταλλικά στοιχεία στην πλάκα στήριξης δεν είναι απαραίτητη σε τύπους φερμουίτ με πρόσθετη προστασία, π.χ. με προστατευτικό βερνίκι ή περίβλημα. Η λίπανση είναι απαραίτητη μόνο στα σημεία επαφής του φερμουίτ στα κανάλια-οδηγούς. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επισκευής πρέπει να τηρούνται οι τιμές ροπής στρέψης, καθώς και οι προδιαγραφές και οι οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος και του συστήματος.

Σημαντικό!

Δώστε προσοχή στις υποδείξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες τοποθέτησης. Οι οδηγίες τοποθέτησης συνοδεύουν κάθε συσκευασία τακακιών Mintex. Περιέχουν πληροφορίες για ειδικούς κανόνες τοποθέτησης, όπως π.χ.

  • τη θέση τοποθέτησης των τακακιών δισκοφρένων
  • τις χρωματικές σημάνσεις στην πλάκα-φορέα τακακιών και τη σημασία τους
  • τις προειδοποιητικές υποδείξεις για την εργασία σε ηλεκτροϋδραυλικά συστήματα φρένων
  • τα τακάκια δισκοφρένων με αφαιρούμενη μεμβράνη στην πλάκα-φορέα για στερέωση με κόλληση, κλπ.

Προσοχή! Στα οχήματα με ηλεκτροϋδραυλικά φρένα (π.χ. SBC-Sensotronic Brake Control) μην αντικαθιστάτε ποτέ ταυτόχρονα τα τακάκια και τα υγρά φρένων! Οι εργασίες στα ηλεκτρονικά συστήματα φρένων επιτρέπεται να γίνονται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.

Προσέξτε! Οι οδηγίες των κατασκευαστών οχημάτων και συστημάτων φρένων όσον αφορά την επισκευή και τη συντήρηση πρέπει να τηρούνται πάντα.