Polityka Prywatności

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen
Germany

+49 (0)2171 703-0
email

Dyrektorzy zarządzający: Christian Stange, Jörg Ennen
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Sebastian Despineux

Siedziba główna: Leverkusen
Rejestracja: Amtsgericht Köln HRB 65548

Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, ilustracje, grafiki, dźwięk, animacje i filmy wideo oraz ich układ w witrynie Mintex są chronione prawem autorskim. Zwracamy uwagę na to, że treści zawartych w tej witrynie nie wolno do celów komercyjnych kopiować, rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim. Wszelkie przetwarzanie wymaga pisemnej zgody firmy TMD Friction Services GmbH. Ponadto nie wolno zmieniać treści tej witryny. Jeśli nie podano inaczej, to wszystkie marki wymienione w niniejszej witrynie są chronione prawem o znakach towarowych. Jednoznacznie zwracamy uwagę na to, że własność intelektualna zawarta w niniejszej witrynie jest objęta ochroną prawną. Niniejsza witryna nie udziela żadnych licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej firmy TMD Friction oraz ewentualnych osób trzecich.

Odpowiedzialność cywilna

Niniejsza witryna została utworzona z największą starannością. Jednakże nie można zagwarantować prawidłowości i dokładności zawartych w niej informacji. Wyklucza się odpowiedzialność cywilną za szkody wszelkiego rodzaju, powstałe w wyniku korzystania z niniejszej witryny, o ile nie zostały one spowodowane przez nas umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. W szczególności nie przejmujemy odpowiedzialności za treść zewnętrznych linków. Za ich treść odpowiedzialni są wyłącznie operatorzy.