Dokumentiranje popravka disk kočnica

Dokumentiranje popravka disk kočnica

Mintex dežurni telefon servisa

Pozivom na telefonski broj +49 (0)2171 703 2397 svakog radnog dana odgovorit ćemo na Vaša pitanja u vezi proizvoda i tehnike. Međutim, zanimaju nas i Vaši savjeti i sugestije iz prakse, koji nam mogu pomoći.

Mintex dežurni telefon servisa

Pozivom na telefonski broj +49 (0)2171 703 2397 svakog radnog dana odgovorit ćemo na Vaša pitanja u vezi proizvoda i tehnike. Međutim, zanimaju nas i Vaši savjeti i sugestije iz prakse, koji nam mogu pomoći.

Osnovni preduvjeti kod svakog popravka

Čišćenje svih komponenti pa zatim podmazivanje na potrebnim mjestima u području vodećih okana kočničke obloge, odn. na ležišnim točkama kočničkih čeljusti pomoću nevodljive paste otporne na visoke temperature, koja ne sadrži krute tvari (bez metala) i koja je prikladna za vozila s ABS sustavom (Mintex CERA TEC®).

Ne koristite bakrenu pastu!

Sve komponente za koje je ocijenjeno da nisu u redu striktno se moraju zamijeniti u skladu sa smjernicama proizvođača vozila, sustava i kočnica.

Poštivanje uputa pomaže spriječiti tehničke probleme i reklamacije.

1. Početak popravka kočnica

Kočni diskovi i/ili kočni obloge dosegli su granicu istrošenosti.
Prije početka popravka kočnica potrebno je provjeriti sve relevantne komponente u području osovine i hidraulike.

Neispravni dijelovi obvezno se moraju zamijeniti.

2. Uklanjanje hrđe s kontaktne površine i glavčine

Nakon demontaže starog kočnog diska prikladnim je alatima (npr. žičanom četkom, brusnim papirom, okruglom žičanom četkom) potrebno očistiti kontaktnu površinu i rub glavčine.

Pozor: nemojte oštetiti glavčine kotača!

Sedlo koje je još povezano s hidraulikom potrebno je učvrstiti tako da kočničko crijevo nije izloženo vlačnom opterećenju.

3. Čišćenje kontaktne površine i glavčine

Golu metalnu kontaktnu površinu oslobođenu hrđe očistite sredstvom za čišćenje kočnica (Mintex sredstvo za čišćenje kočnica).

Preporučujemo da očišćenu glavčinu provjerite odgovarajućim mjernim alatom (mjerni sat sa stalkom) radi utvrđivanja eventualnog aksijalnog odstupanja.

4. Uklanjanje hrđe s vodećih vratila i nosača sedla

Pomoću žičane četke, odnosno turpije za sedla, očistite vodeća vratila demontiranog nosača sedla, ovisno o konstrukciji, od hrđe i ostataka.

Pozor: nemojte oštetiti nosač sedla!

Izvršite vizualnu provjeru nosača kako biste utvrdili postoje li oštećenja.

5. Podmazivanje vodećih vratila i nosača sedla

Očišćene vodeće površine na nosaču sedla namastite nekim nevodljivim, termički otpornim sredstvom koje ne sadrži krute tvari (bez metala).

Ne koristite bakrenu pastu!

Neispravni dijelovi obvezno se moraju zamijeniti.

6. Pričvršćivanje kočničkog diska

Učvrstite novi kočni disk na glavčini kotača i – ovisno o izvedbi i sustavu – pričvrstite ga zadržnim vijcima. Preporučujemo da nove kočne diskove izmjerite mjernim satom na vozilu oko 15 mm ispod najvećeg mogućeg polumjera kako biste utvrdili postoji li aksijalno odstupanje.
Ovo mjerenje optimalno se izvodi s propisno montiranim kotačem.

7. Pomicanje klipa kočnice unatrag

Pomicanje klipa kočnice unatrag načelno bi trebalo izvoditi pomoću prikladnih alata za pomicanje unatrag kako bi se izbjeglo naginjanje ili
iskretanje klipa. Pritom je potrebno obratiti pozornost na različite izvedbe sedla, odnosno kočničkih sustava kao i na zahtjeve specifične za pojedine proizvođače te na specijalne alate.

8. Podmazivanje kontaktnih točaka

Kod izvedba obloga s tzv. sekundarnim mjerama, kao npr. slojevima prigušnog laka ili prigušnim podloškama, nije potrebna primjena bezmetalnog trajnog maziva u području stražnje ploče. Podmazivanje je obvezno samo u području kontaktnih točaka na oblozi i vodećim vratilima. Kod svih koraka postupka popravka potrebno je pridržavati se zakretnih momenata i specifikacija, odnosno smjernica proizvođača vozila i sustava.

Važno!

Molimo Vas da se pridržavate uputa navedenih u Uputama za ugradnju. One su priložene u ambalaži obloga disk kočnica. Upute za ugradnju sadrže informacije o posebnim propisima za ugradnju, kao npr:

  • položaj ugradnje obloga za disk kočnice
  • oznake u boji na nosivoj pločici obloge i njihovo značenje
  • upozorenja za rad na elektrohidrauličkim kočničkim sustavima
  • Obloge disk kočnica s odljepivom folijom na nosivoj pločici za pričvršćivanje lijepljenjem itd.

Pozor! Kod vozila s elektrohidrauličkom kočnicom (npr. SBC-Sensotronic Brake Control) nikad ne mijenjajte istovremeno kočničku oblogu i kočničku tekućinu. Radove na elektroničkom kočničkom sustavu smije izvoditi samo stručno osoblje.

Molimo Vas da obratite pozornost na sljedeće! Uvijek je potrebno pridržavati se uputa proizvođača vozila i kočničkog sustava u vezi popravaka i održavanja.